Categories:

Manifiesto de defensa de la sordoceguera ante el Proyecto de Real Decreto del Reglamento de la ley 27/2007 Que en el año 2017 fue convocado por el Ministerio de Sanidad el Grupo de trabajo para el análisis del […]

Categories:

Després de vàries reunions podem anunciar que el dia 22 de febrer Amecocat i APSOCECAT  vam signar un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’aconseguir fomentar les sinèrgies entre ambdues entitats de manera que les dues surtin beneficiades, en […]
Skip to content