Mediació Comunicativa

La Mediació Comunicativa és la intervenció professional que realitzem els Mediadors i Mediadores Comunicatives mitjançant la llengua de signes i altres estratègies de comunicació com els Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació (SAACs) i mitjans de suport a la comunicació oral. 

Les i els Mediadors Comunicatius adaptem la comunicació a la persona usuària, considerant les variacions en la situació personal i en el seu entorn comunicatiu. 

Fem suport i acompanyem a les persones sordes, sordcegues i altres persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla en diferents situacions de la vida quotidiana, en les interaccions amb l’entorn… 


Facilitem eines de comunicació i participació. No obstant això, també fem tasques de sensibilització amb el mateix entorn i amb la societat, tasca important i necessària per donar valor a la diversitat.

Mediadora conversant amb una persona amb Llengua de Signes

Perfil d’usuaris i usuàries

Aquest espai l’anirem ampliant perquè tingueu la informació més completa dels usuaris i usuàries, dels àmbits i eines d’intervenció que els mediadors i mediadores Comunicatives treballem.

Esclerosi Múltiple

[ ]

Malalties Rares

[ ]

Malalties Degeneratives

[ ]

Paràlisi Cerebral

[ ]

Hipoacúsia

[ Persones amb hipoacúsia usuàries de la Llengua oral ]

Comunitat Sorda

[ Persones Sordes usuàries de la Llengua de Signes  ]

Comunitat Sordcega

[  Persones sordcegues usuàries de la Llengua de Signes, de la Llengua Oral, Dactidològic, Braïlle o Dactyls ]

TEL

[ Persones amb Transtorn Específic del Llenguatge ]

Persones amb discapacitat intel·lectual

[ Persones amb Síndrome de Dowmn, TEA… ]

TEA

[ Persones amb Transtorn del Espectre Autista, sense discapacitat intel.lectual ]

Gent Gran

[ Persones grans usuàries de la llengua oral, que tenen pèrdua auditiva i/o visual ]

Paràlisis Cerebral

[ ]

Àmbits d’intervenció

Educatiu

Escoles bressol, llars infantils, educació primària i educació especial. 

familiar

Amb l’entorn familiar

psicosocial

Teràpies, activitats lúdiques i de lleure…

ASSISTENCIAL

Visites mediques.  Estancies hospitalàries, en centres de dia o residencials, al domicili…

gestions bàsiques

Gestions bancàries, administratives…

sociolaboral

Formació laboral, estratègies comunicatives, mediació comunicativa en entrevistes laborals…

Jurídic

Reunions amb advocats, judicis…

Dinamització comunitària

Programes de sensibilització social i de promoció de la participació, estratègies per promoure la sensibilització social i la participació social, realització d’activitats…

Promoció de la igualtat d’oportunitats

Programes de sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats i estratègies per promoure-la.

funcions

Entre les funcions que realitza el/la Mediador/a Comunicatiu/va  estan les següents:

  • Dinamitzem la participació en activitats socials, culturals, d’oci i temps lliure dels col·lectius.
  • Realitzem acompanyaments de la vida diària.
  • Elaborem i posem en marxa programes d’Intervenció social i educativa.
  • Orientem i sensibilitzem sobre les necessitats comunicatives de les persones usuàries.
  • Participem en la creació, el seguiment la implementació i l’avaluació del PAI.
  • Participa en l’elaboració i posada en accions de sensibilització i orientació a professionals, familiars i entitats sobre les caracterÍstiques dels col·lectius amb els quals treballem.
  • Assessorem sobre l’accessibilitat i inclusió, facilitem estratègies de participació i suport en la comunicació.
  • Proposem i implantem Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació.
intervenim

Dins un equip multidisciplinar 

per cobrir les necessitats comunicatives.

Eines d’intervenció

Treballem amb diferents idiomes (orals i signats) i amb Sistemas Alternatius i Augmentatius.

Llengua de Signes

Bimodal

Dactidològic

Pictogrames

Braille

Escriptura en lletres majúscules

El dit com llapis

Bliss

SPC

PEC

PIC

Rebus

PICSYM

Minspeak

Mètode auditiu pur

Lectura labiofacial

Mètode verbtonal

Paraula complentada

Comunicació total

Llengua oral adaptada

Tadoma

Dactyls

Recursos de recolzament a la comunicació

Sistemes basats en codis d’escriptura

ocupació

Els mediadorxs Comunicatixs

Fomentem el desenvolupament personal, l’autonomia i independencia de la persona, així com facilitem la comunicació i la relació en l’entorn de les persones usuàries.


Agent de desenvolupament de la comunitat sorda.

Tècnica/tècnic en promoció, atenció i formació a persones sordes.

Agent dinamitzador de la comunitat sorda.

Mediador/mediadora social de la comunitat sorda.

Agent de desenvolupament de la comunitat sordcega.

Agent dinamitzador de la comunitat sordcega.

Mediador/mediadora de persones sordcegues.

Assistent de persones sordcegues.

Mediador/mediadora de persones amb dificultats de comunicació

Mediadora Comunicativa pràcticant Braille amn una persona sordcega
entitats

En l’àmbit estatal hi ha diferents associacions de mediadorxs Comunicatixs.

En aquesta làmina podreu veure les diferents associacions em presencia el territori espanyol.

Tècnic/a de Mediació Comunicativa

Des de l’any 2015, tenim el nou títol de Tècnic/a Superior en Mediació Comunicativa i se’n fixen els ensenyaments mínims  al  Real Decreto 831/2014de 3 d’octubre .

Centres educatius a Catalunya

BARCELONA
CARRER DE SANTANDER, 7,9 08020

El Institut Salvador Seguí aquest any realitzarà el seu últim curs de Mediació Comunicativa, acabant amb la 6 generació a la que ha impartit la formació.

barcelona
gran VISTA, 64 · 08032

El nou Institut públic que acollirà el cicle del Salvador Seguí, serà el Ferran Tallada, situat al Carmel.

Barcelona
CARRER VILLAROEL 5-7, 08011

Centre de formació homologat i concertat

LLEIDA
CARRER HENRI DURANT,3 25003

Centre públic ubicat a la provincia de Lleida.

Skip to content