Mediació Comunicativa (MECO)

La Mediació Comunicativa és la intervenció professional que realitzem els Mediadors i Mediadores Comunicatives mitjançant la llengua de signes i altres estratègies de comunicació com els Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació (SAACs) i mitjans de suport a la comunicació oral. 

Les i els Mediadors Comunicatius adaptem la comunicació a la persona usuària, considerant les variacions en la situació personal i en el seu entorn comunicatiu. 

Fem suport i acompanyem a les persones sordes, sordcegues i altres persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla en diferents situacions de la vida quotidiana, en les interaccions amb l’entorn… 


Facilitem eines de comunicació i participació. No obstant això, també fem tasques de sensibilització amb el mateix entorn i amb la societat, tasca important i necessària per donar valor a la diversitat.

Perfil d’usuaris i usuàries
del/la mediador/a Comunicatiu/va

Aquest espai l’anirem ampliant perquè tingueu la informació més completa dels usuaris i usuaries amb els el /les mediadors/es Comunicatius/ves treballem.

Hipoacúsia

Persones amb hipoacúsia usuàries de la Llengua oral. 

Comunnitat sorda

Persones Sordes usuàries de la Llengua de Signes .

cOMUNITAT SORDCEGA

 Persones sordcegues usuàries de la Llengua de Signes, de la Llengua Oral, Dactidològic, Braïlle o Dactyls.

tel

Persones amb Transtorn Específic del Llenguatge

Discapacitat intel.lectual

Persones amb Síndrome de Dowmn, TEA…

tea

Persones amb Transtorn del Espectre Autista, sense discapacitat intel.lectual

GENT GRAN

Persones grans usuàries de la llengua oral, que tenen pèrdua auditiva i/o visual.

DANY CEREBRAL

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani

ESCLRESOSI MÚLTIPLE

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani

MALALTIES RARES 

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani

MALALTIES DEGENERATIVES

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani

PARÁLISIS CEREBRAL

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani

Àmbits d’intervenció

Educatiu

Escoles bressol, llars infantils, educació primària i educació especial. 

ASSISTENCIAL

Visites mediques.  Estancies hospitalàries, en centres de dia o residencials, al domicili…

psicosocial

Teràpies, activitats lúdiques i de lleure…

gestions bàsiques

Gestions bancàries, administratives…

sOCIOLABORAL

Formació laboral, estratègies comunicatives, mediació comunicativa en entrevistes laborals…

Dins un equip multidisciplinar

Intervenim per cobrir les necessitats comunicatives.

Treballem amb diferents idiomes (orals i signats) i amb Sistemas Alternatius i Augmentatius.

Llengua de Signes

Bimodal

Dactidològic

Pictogrames

ocupació

Els mediadorxs Comunicatixs

Fomentem el desenvolupament personal, l’autonomia i independencia de la persona, així com facilitem la comunicació i la relació en l’entorn de les persones usuàries.


Agente de desarrollo de la comunidad sorda.

Técnica /técnico en promoción, atención y formación a personas sordas.

Agente dinamizador de la comunidad sorda.

Mediador/ mediadora social de la comunidad sorda.

Agente de desarrollo de la comunidad sordociega.

Agente dinamizador de la comunidad sordociega.

Mediador/ mediadora de personas sordociegas.

Asistente de personas sordociegas.

Mediador / mediadora de personas con dificultades de comunicación

funcions

Entre les funcions que realitza el/la Mediador/a Comunicatiu/va  estan les següents:

  • Dinamitzem la participació en activitats socials, culturals, d’oci i temps lliure dels col·lectius.
  • Realitzem acompanyaments de la vida diària.
  • Elaborem i posem en marxa programes d’Intervenció social i educativa.
  • Orientem i sensibilitzem sobre les necessitats comunicatives de les persones usuàries.
  • Participem en la creació, el seguiment la implementació i l’avaluació del PAI.
  • Participa en l’elaboració i posada en accions de sensibilització i orientació a professionals, familiars i entitats sobre les caracterÍstiques dels col·lectius amb els quals treballem.
  • Assessorem sobre l’accessibilitat i inclusió, facilitem estratègies de participació i suport en la comunicació.
  • Proposem i implantem Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació.

Tècnic/a de Mediació Comunicativa

Des de l’any 2015, tenim el nou títol de Tècnic/a Superior en Mediació Comunicativa i se’n fixen els ensenyaments mínims  al  Real Decreto 831/2014de 3 d’octubre .

Centres educatius a Catalunya

BARCELONA
CARRER DE SANTANDER, 7,9 08020

El Institut Salvador Seguí aquest any realitzarà el seu últim curs de Mediació Comunicativa, acabant amb la 6 generació a la que ha impartit la formació.

barcelona
gran VISTA, 64 · 08032

El nou Institut públic que acollirà el cicle del Salvador Seguí, serà el Ferran Tallada, situat al Carmel.

Barcelona
CARRER VILLAROEL 5-7, 08011

Centre de formació mologat i concertat

lleida
carrer henri durant,3
25003

Centre públic ubicat a la provincia de Lleida.

mediació comunicativa 

En l’àmbit estatal hi ha diferents associacions de mediadorxs Comunicatixs.

En aquesta làmina podreu veure les diferents associacions em presencia el territori espanyol.