Consultes

Els processos participatius  són actuacions institucionalitzades destinades a facilitar i promoure la intervenció de les persones sòcies en l’orientació o definició de la gestió i l’actuació d’Amecocat. Tenen com a objecte garantir el debat i la deliberació entre els socis i sòcies per a recollir l’opinió de totes les persones associades respecte d’una actuació concreta en les fases de proposta, decisió, aplicació o avaluació.

Així podem dir que són instruments necessaris per afavorir la fase deliberativa i el contrast de perspectives diferents, abans de la presa de decisions, sobre temes d’interès de totes les persones associades Amecocat.

És en el mateix procés on aprenem a escoltar les altres persones, a treballar col·lectivament, a respectar regles mínimes per a la convivència, on anem guanyant confiança i perdent la por a expressar-nos. En definitiva, on la participació dels socis i sòcies adquireix un significat de construcció de la nostra entitat, Amecocat.

Skip to content