mediació comunicativa 

En l’àmbit estatal hi ha diferents associacions de mediadorxs Comunicatixs.

En aquesta làmina podreu veure les diferents associacions em presencia el territori espanyol.

Skip to content