Com ens organitzem?

Soci ordinari

Són els anomenats socis i sòcies de ple dret, és a dir els que els corresponen els drets i deures que apareixen en estatuts

Soci protector

Són aquells i aquelles que la seva aportació a l'associació és exclusivament econòmica. No tenen els mateixos drets i obligacions que els ordinaris o ordinàries

Soci col·laborador

Són aquells i aquelles que la seva aportació a l'associació consisteix a realitzar una tasca per a la mateixa (poden ser de caràcter puntual o poden ser permanents). No tenen els mateixos drets i deures que els socis ordinaris o sòcies ordinàries

Encara que la participació és horitzontal i tots els socis poden col·laborar de forma activa en qualsevol aspecte d’AMECOCAT, creiem convenient que cadascú tingui una tasca específica (escollida voluntàriament). Per això, s’han creat diferents departaments, els quals treballen diverses àrees de l’associació.