La nostra professió: La Mediació Comunicativa

Des de l’any 2015 existeix un títol anomenat Mediació Comunicativa. Davant aquesta nova titulació han sorgit molts dubtes respecte a la titulació anterior d’ILSE-GUILSE, també de grau superior. Aquest cicle ha passat a ser un grau universitari a la carrera de Traducció i Interpretació, d’aquesta manera queda en el mateix rang que la traducció i la interpretació de la resta d’idiomes.

La Mediació Comunicativa i la Interpretació o Guia Interpretació de Llengua de Signes no són el mateix. A continuació expliquem amb detall les característiques principals del tècnic en mediació comunicativa.

On i com es treballa

Pot formar part de tots els àmbits professionals: educatiu, assistencial, psicosocial, sociolaboral i gestions bàsiques.

Cada usuari disposa d’un equip multidisciplinar on cada professional cobreix cada necessitat de la usuària. El  mediador cobreix les necessitats comunicatives de la persona en els diferents àmbits esmentats.

Entre totes les professionals es crea un PAI, Programa d’Atenció Individualitzada i, per tant, la mediadora també participa en la creació, el seguiment la implementació i l’avaluació d’aquest.

No només s’actua amb els usuaris fomentant el desenvolupament personal, l’autonomia i independència, sinó que també en el seu entorn prevenint i disminuint situacions d’aïllament, adaptant els materials per la comunicació en els seus entorns.

Diferents usuaris de la Mediació Comunicativa
  • Persones sordes usuàries de la Llengua de Signes.
  • Persones amb hipoacusia usuàries de la Llengua Oral.
  • Persones sordocegues, persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA).
  • Persones amb trastorn específic del llenguatge (TEL).
  • Persones amb Alzheimer, paràlisis cerebral o qualsevol dificultat de comunicació, llenguatge i/o parla en general.
Funcions d’un/a Mediador/a Comunicatiu/a
  • Facilita la comunicació en l’entorno dels usuaris.
  • Dinamitza la participació en activitats socials, culturals, d’oci i temps lliure dels col·lectius.
  • Realitza acompanyaments de la vida diària.
  • Elabora i posa en marxa programes d’intervenció social i educativa.
  • Orienta i sensibilitza sobre les necessitats comunicatives dels usuaris.

En general, és un recolzament que facilita l’autonomia de las persones usuàries sense prendre decisions de les seves vides.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *